24 януари 2017

За някои неистини
Стефанка Иванова. Скални мистерии. Проучвания в Източните Родопи. Борина, София, 2016

23 януари 2017

Трапецовидни ниши до Топчулар махала II

Скали с трапецовидни ниши точно от другата страна на дерето. Недовършени трапецовидни източнородопски скални ниши. Тази ниша ми е доста странна - изглежда не е правена отдавна.
 Още странни ниши.Гробници (?) при Пчелари


Това и още няколко издялани в скалите неща наблизо се намират наблизо до тези и повече от тях приличат на гробници. Археолозите твърдят, че са открити останки от погребение чрез трупополагане, като погребението е датирано в периода VII-VI век пр. Хр. GPS координати: N 41.62274  E 25.70971. Вижда се, че има трапецовиден план, като размерите са: дължина 183 см.; широчина: долу 105, а горе 94 см.; максимална дълбочина 79 см.
И тук скалата е издялана трапецовидно.
16 януари 2017

Още от Димотика


Една много прилична трапецовидна ниша.


Нетрапецовидни ниши.

Ред ниши долу в ниското.Още ниши, които много наподобяват трапецовидните.


Следва Димотишкият Перперикон.

Скални "халки".

"Пентазононът" отвън и отвътре.


В дъното - Оруч паша хамам.