19 март 2018

Пръшлянски камък


Пръшлянски камък - най-северозападната скала с източнородопски трапецовидни ниши; на около 3 км югоизточно от с. Искра и на също толкова северозападно от с. Душка.

 Трапецовидните ниши са издялани по западната повърхност на скалата.

 По камъка има две завършени и една започната ниши.


 Тази недовършена трапецовидна ниша е по-особена - дълбаенето е започнато по цялата нейна височина, а не, както е типично отгоре-надолу, с или без очертаване на трапеца надолу.
Улеи и басейнчета по горната повърхност на скалата.Пръшлянски камък е посочен с бяло кръгче на картата. GPS координати: N 41.91666; Е 25.16569.

17 март 2018

2 коментара: