10 февруари 2014

Трапецовидни ниши в дерето южно от НенковоПо тази скала има още една доста съмнителна ниша: В долния край на дерето, малко преди вливането му в р. Боровица се намира тази мистификация - дупка с формата на обърната трапецовидна ниша.Скалата с козирки и ниши от тази публикация.Оказа се, че скалата на първите две снимки тук има още една трапецовидна ниша по-ниско. При пристигането ни от нея изскочи катерица. 

Долната ниша.


Горната трапецовидна ниша, която изглежда също е обзаведена от катерицата.Ефектна скала наблизо.Районът, от който са снимките е обозначен с елипса.


08.02.2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар