14 май 2013

Трапецовидни ниши във Вкаменената гора (Габъз дере)

Вкаменената гора се намира по течението на Габъз дере. 

Първа скала с източнородопски трапецовидни скални ниши по левия бряг дерето. GPS координати: N 41.56194; E 25.53222.Нишите са трудни за снимане, понеже е много обрасло. По-надолу по течението на Габъз дере се намират две съседни скали с трапецовидни ниши. GPS координати: N 41.56380; E 25.53395


Големи ниши с гнезда. 


Районът на "Вкаменената гора" е посочен с кръгче.


11.05.2013

04 май 2013

Колите на Родопите


02.05.2013
Китна, Дрангово, Растник