24 февруари 2014

Genesis

"The Musical Box"
While Henry Hamilton-Smythe minor (8) was playing croquet with Cynthia Jane De Blaise-William (9), sweet-smiling Cynthia raised her mallet high and gracefully removed Henry's head. Two weeks later, in Henry's nursery, she discovered his treasured musical box. Eagerly she opened it and as "Old King Cole" began to play, a small spirit- figure appeared. Henry had returned - but not for long, for as he stood in the room his body began ageing rapidly, leaving a child's mind inside. A lifetime's desires surged through him. Unfortunately the attempt to persuade Cynthia Jane to fulfill his romantic desire led his nurse to the nursery to investigate the noise. Instinctively Nanny hurled the musical box at the bearded child, destroying both.Правилният Genesis: Тони Банкс, Питър Гейбриъл, Фил Колинс, Майк Ръдърфорд, Стив Хакет22 февруари 2014

Откъс от "Ноев ковчег"


... Не само щъркелът гледаше отлитащата колония.
Аз също гледах отлитащата колония и чувах властното бучене над главата си. Небесната дълбочина ме мамеше. Духът ми внезапно се откъсна от тялото, повдигна се нагоре и полетя след птиците. Стигна много бързо разтворените въздушни коридори. Те зееха като бездни. Фучене и съсък се носеше из огромните им гърла. Само за миг духът надникна в тях и продължи да се рее все по-нагоре и по-навътре в пространството, прониквайки много бързо в неговата пустота. Пустотата го притегляше с голяма сила.
Спря се чак когато видя пукнатини в небето.
Иззад пукнатините надничаха други небеса. Това бяха съвсем пови, непознати етажи на вселената ... Звезден дим се виеше в небесните пукнатини и се усукваше бавно и спираловидно. Сякаш гигантски смок се навиваше лениво, проблясвайки с люспите си. Или агонизираше някакво космическо, абсолютно непознато и неподозирано същество, като затваряше бавно своята спирала? ... Трудно можеше да се каже! ... Сред звездния дим се носеха тържествено и с лекота труповете на богове. Боговете бяха застинали в своя вечен покой. Лицата им изглеждаха каменни, както и телата. Ни един косъм не се виждаше върху ничие лице или тяло. Бяха съвършено гладки. Труповете на тези богове напомняха донякъде трупа на космическия удавник с тази разлика, че ни един от тях не поглеждаше през тесните цепнатини на клепачите си. И ни един от тях нямаше пресни, кървави рани върху своите плещи. Те се въртяха бавно, всеки един се преобръщаше около своята ос. Изглежда, че това въртеливо движение ги поддържаше увиснали в пространството и ги тласкаше напред.
Гледката беше хипнотизираща.
Сред звездния дим се виждаха също така да плуват и гигантски ембриони. Дали бяха те ембриони на бъдещи богове, разхвърляни из различните етажи на вселената, или само мъртви зачатъци, не можеше да се разбере... Стана непоносимо студено.
Духът усети студа и побърза да се върне назад.
Голямо облекчение почувствах, когато духът докосна тялото ми ...

 Й. Радичков: "Ноев ковчег", Щърков сняг

 

PC236587

10 февруари 2014

Трапецовидни ниши в дерето южно от НенковоПо тази скала има още една доста съмнителна ниша: В долния край на дерето, малко преди вливането му в р. Боровица се намира тази мистификация - дупка с формата на обърната трапецовидна ниша.Скалата с козирки и ниши от тази публикация.Оказа се, че скалата на първите две снимки тук има още една трапецовидна ниша по-ниско. При пристигането ни от нея изскочи катерица. 

Долната ниша.


Горната трапецовидна ниша, която изглежда също е обзаведена от катерицата.Ефектна скала наблизо.Районът, от който са снимките е обозначен с елипса.


08.02.2014

09 февруари 2014

Шарапани и старо турско гробище


Тази т. нар. шарапана (шарапташ на турски - "винарски" камък) се намира на брега на язовир Кърджали, ръкава на река Боровица. GPS координати: N 41.70007; E 25.23520.

 По-особеното тук е, че горното корито е доста наклонено на север - т.е. - към долното.


До шарапташа има обяснителна табела. 

Вторият шарапташ се намира на около 200 метра южно от първия - долу вдясно на горната снимка. Високо на възвишението се виждат тези скали с трапецовидни ниши.


 Вторият шарапташ (шарапана).

 Под шарапаните от водите на язовира се е показало старо турско гробище.
08.02.2014