24 декември 2013

Душка/Ночево IIТази скала с две източнородопски трапецовидни ниши се намира на билото между селата Душка и Ночево. Нишите гледат на юг.

Скалата от запад.


В средата - връх Калето, снимки от който има тук.


Съседната скала.

По билото.


Пътят за Ночево.


Скалата с източнородопски трапецовидни ниши е посочена с кръгче на картата. Намира се недалеч на изток от тази скала

30.11.2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар