21 юни 2014

Ортега и Гасет - из "Идеи и вярвания"


Нека се знае, че това, което сме свикнали да наричаме реален или „външен” свят, не е голата, автентична и първична реалност, с която се сблъсква човекът, а едно негово тълкуване на тази реалност и следователно е идея. Тази идея се е превърнала във вярване.

Когато се говори за "физически свят", трябва да се знае, че в по-голямата му част, ние го възприемаме като реален свят, само че той е въображаем или "вътрешен".

Терминът "адекватност" е погрешен. Ако се разбира в смисъл на "тъждество", той е лъжлив. Никога eдна идея не е еднаква с нещото, за което се отнася. И ако се възприеме по-свободно, в смисъла на "сходство", вече се признава, че идеите не са реалността, а точно обратното - идеи и само идеи. Физикът знае много добре, че това, което казва теорията му, го няма в действителността. Освен това светът на физиката е непълен, блика от неразрешени проблеми, които не позволяват да бъде сбъркан с реалността, която именно е тази, която му поставя тези проблеми. 

Математическата гледна точка, геометричният триъгълник, физическият атом нямаше да имат точно установените свойства, ако не бяха конструирани от ума. Когато искаме да ги открием в реалността, тяхната точност деградира в едно неизбежно "малко повече или по-малко". Каква случайност! Същото става и с персонажите в поезията. Безспорно е: триъгълникът и Хамлет имат едно и също родословие. Те са деца на лудата вкъщи, фантасмагории.

Това, което се нарича научна мисъл, е само точна фантазия.Още повече: ако помислим малко, ще разберем, че действителността никога не е точна и само фантастичното може да бъде точно (математическата гледна точка, атомът, концепцията изобщо и поетичния персонаж). 

Светът на поезията е крайната степен на фантастичното и в сравнение с него светът на науката ни се струва много по-близък до реалния. Чудесно: но ако светът на науката ни се струва почти реален; сравнен с реалността, той е само фантасмагория.

… След всичко казано дотук искам да се разбере добре, че науката е много по-близо до поезията, отколкото до реалността, че нейната функция в организма на нашия живот прилича много на тази на изкуството. Без съмнение, в сравнение с романа науката ни изглежда сякаш е самата реалност. Но в сравнение с истинската реалност се вижда каква част от науката е роман, фантазия, умствена конструкция, въображаема постройка.
 
декември 1934

 
Ортега и Гасет - "Непопулярността на новото изкуство"

06 юни 2014

Кара каяСкалата е черна (кара) на места от железни жили. А бялото е от птички.


Трапецовидните ниши на Кара кая гледат на запад.
Отсреща - Люляков камен.

На горната карта Кара кая е означена с кръгче, а на долната направо си пише Кара кая, макар, че не е много точно посочена.Природни картини по пътя.Село Буково. Горе вляво - връх Драгойна.


01.06.2014