23 май 2009

Скални паметници в района на Долно Черковище, 17 май 2009

Село Долно Черковище се намира тук.

Статия от Борис Колев, 1965 г.


Още една статия от 2007 г.


Кован Кая на северния бряг на Арда, близо до моста на пътя Хасково - Крумовград.
Трапецовидни източнородопски изсечени в скалата ниши по Кован Кая.
На тази и предшестващите снимки - Кован Кая от различни страни.


Поглед от върха на Кован кая към възвишението Кара Куз, част от което е скалата Саръ Кая с многобройни трапецовидни ниши.


На върха на Кован Кая се озовахме на оградена с телена мрежа площадка за подхранване на лешояди.


Поглед от върха на Кован Кая към Хамбар Кая.


Хамбар Кая - намира се на около 250 м. северозападно от Кован Кая. В началото на 60-те години на ХХ век скалата е била превърната в кариера за вар, вследствие на което гробниците, нишите и малката пещера са били силно разрушени.


Ниши по Хамбар Кая.


Гробница на върха на Хамбар Кая с трапецовидно наклонени към пода стени. Отворът (сега разрушен) също е бил с трапецовидна форма.


Това което е останало от гробниците на Хамбар Кая.


Втора гробница на Хамбар Кая.


Саръ Кая. Намира се от южната страна на моста на Арда и е част от възвишението Кара Куз.

Саръ Кая.


Трапецовидни ниши по Саръ Кая.


Попмартиновата дупка, издялана на отвесна скала във възвишението Кара Куз, източно от Саръ Кая. Името й идва от легенда за иманярския герой поп Мартин, пренесена в по-ново време от преселници тракийци от Източна Тракия. Трапецовидната форма на отвора на дупката и наличието на ниши със същата форма над нея свидетелстват за нещо много по-старо.


Дейвид Бекъм влиза в Попмартиновата дупка. Някой е подредил дървета и клони под дупката.
Вътрешността на Попмартиновата дупка - вероятно гробница от времето на нишите.


По стените са се увековечили много личности.


При входа, отгоре и отдолу на отвора, е издълбан правоъгълен жлеб за поставяне на каменна плоча, с която вероятно е била затворена гробницата.


14 май 2009

Трапецовидни ниши при село Чомаково 10 май 2009

Село Чомаково се намира тук. До него се достига по отклонението от пътя Кърджали - Момчилград за селата Груево и Летовник. В село Летовник асфалтът свършва; на разклона в Летовник се хваща левият път (а не десния, който води до светилището Дамбалъ).Скалата с трапецовидни ниши се намира на около километър източно от селото, под пътя.

Скалата е доста мека, някои ниши са ерозирали, а други вероятно са били унищожени от ерозията.


В много от нишите гнездят птици.Трапецовидни източнородопски изсечени в скалата ниши.


В долната част на снимката е продълговатата скала с изсечени трапецовидни източнородопски ниши. Горе вдясно се вижда село Чомаково.


В околностите на село Чомаково.


Рушащи се къщи в махала на Чомаково.

Село Чомаково, Кърджалийско.

Къща в селото.