12 април 2013

Глухите камъни

Още снимки от Глухите камъни, след Самият камък. Снимките са от скалите над него.


До най-високата част на Глухите камъни водят изсечени в скалата стълби.


На върха има водохранилище. 

Точно под върха е издълбано нещо, което обикновено се нарича гробница, а всъщност кой го знае какво е и откога е. 

 
Поглед от "гробницата" навън. В далечината се вижда язовир "Ивайловград". 


Вътре, на източната страна някой е поставил икони и са палени свещи. 

Втората "гробница". На мен много повече ми прилича на олтар. 

Под "гробниците" има издълбани улеи. 

Източнородопски трапецовидни ниши, издълбани на скалата на върха. 


Археологическите разкопки под върха. 
Стъблото на бръшляна пълзи по скалата. По-ниско разположени скали с трапецовидни ниши.


Още археологически разкопки по-надолу. 

 
Отсреща се виждат още скали с трапецовидни ниши. Източнородопски трапецовидни скални ниши по-надолу по скали, непосредствено над Самият камък
Задната и страничните стени на тази ниша са като на трапецовидните.

24.02.2013

1 коментар: