11 юни 2013

Скала с трапецовидни ниши по Коджа дере


Скала с няколко източнородопски трапецовидни скални ниши по Коджа дере, близо до махала Речна (Кулич) на село Морянци.


Нишите гледат на североизток. 
Скалата от североизток. Скалата от юг. 

Скалата, погледната от високия десен бряг на Коджа дере. 

Долината на Коджа дере. 
Малко преди залез. Скалата с ниши е означена с кръгче на картата.

12.03.2013
09.06.2013

07 юни 2013

Трапецовидни ниши при село Чуково

Скалата с трапецовидни ниши се намира на около километър югозападно над централната махала на село Чуково, Момчилградско. GPS координати: N 41.48769; E 25.44310.
 Дупката в основата на скалата е по-скоро естествено образувана. 


Камъкът, погледнат от юг. 

Трапецовидните ниши са лесно достъпни. С изключение на най-южната, са разположени в редица, като от север на юг стават все по-големи. Най-южните са полуразрушени; има комуникация между някои ерозирали ниши.
 Трапецовидна ниша от средата на камъка. 

На тази и следващите две снимки - ниши от северната част с размери на отвора: височина 3 педи, основа 1 педя, горе - половин педя. 
Горната повърхност на скалата с източнородопски трапецовидни скални ниши при село Чуково. 

В най-долната част на скалата са издълбани още ниши.  Скали в съседство. 


 Чуково. 

 Махала Ветрец на село Чуково. Улица в Чуково.

1 юни 2013
Oly E 3