07 юни 2013

Трапецовидни ниши при село Чуково

Скалата с трапецовидни ниши се намира на около километър югозападно над централната махала на село Чуково, Момчилградско. GPS координати: N 41.48769; E 25.44310.
 Дупката в основата на скалата е по-скоро естествено образувана. 


Камъкът, погледнат от юг. 

Трапецовидните ниши са лесно достъпни. С изключение на най-южната, са разположени в редица, като от север на юг стават все по-големи. Най-южните са полуразрушени; има комуникация между някои ерозирали ниши.
 Трапецовидна ниша от средата на камъка. 

На тази и следващите две снимки - ниши от северната част с размери на отвора: височина 3 педи, основа 1 педя, горе - половин педя. 
Горната повърхност на скалата с източнородопски трапецовидни скални ниши при село Чуково. 

В най-долната част на скалата са издълбани още ниши.  Скали в съседство. 


 Чуково. 

 Махала Ветрец на село Чуково. Улица в Чуково.

1 юни 2013
Oly E 3

Няма коментари:

Публикуване на коментар