19 април 2015

Скала с трапецовидни ниши под връх Кемикдаа
Красива скала с много добре запазени източнородопски трапецовидни скални ниши под връх Кемикдаа. GPS координати: N 41.69139; E 25.28175.

По скалата има 4 довършени и три започнати ниши.

Нишите са обърнати на запад, към друга скала с трапецовидни ниши на отсрещния склон. Още едно потвърждение на впечатлението ни, че нишите "се гледат" едни други.Недовършена, в съвсем начален стадий трапецовидна ниша; дава представа как са дълбани нишите.
Ето накъде са обърнати нишите - отсреща през дерето има друга скала с трапецовидни ниши.На картата скалата с трапецовидни ниши е посочена с кръгче.

Скалата, снимана от асфалтовия път покрай язовир Кърджали.


18.04.2015
09.04.2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар