21 ноември 2014

Трапецовидни ниши при Безводно


Две наблизо разположени една от друга скали с трапецовидни ниши се намират в гората североизточно от с. Безводно.

Първата скала има 6 ниши, едната от които е само започната.Това са скалите на снимките от статията в списание "Космос" (1970 г.), стр. 27-30. Ако се вярва на статията, втората скала се нарича Кован кая. На връщане питахме в Безводно двама души за имената на скалите, но не знаеха и ни казаха да се обърнем към кмета.

На снимките по-долу - втората скала с множество източнородопски трапецовидни скални ниши:

 Северната повърхност на скалата с иманярска стълба 

... и без стълба.

 Втората скала от изток.

 Втората скала от юг.


Скалите с трапецовидни ниши, погледнати от североизток; височина на погледа 1.86 км.

GPS координати на скалите:
N 41.76852; E 25.11264
N 41.76793; E 25.1124519 ноември 2014

Трапецовидни ниши до Сеноклас


Тези скали се намират в средата на средновековната крепост на връх Хисаря, западно от село Сеноклас. Трапецовидните ниши са на височина човешки ръст и са обърнати на запад.

Тези две ниши пък се намират на отвесна скала в източния край на крепостта и гледат на изток.


Това вероятно трябва да са останките от крепостната стена.

 Параклисът Св. Св. Кирил и Методий в съседство.

 Село Сеноклас с връх Тепето, на който е поставен кръст.

Маджаровският пролом в мъгла.

На картата мястото на крепостта и трапецовидните ниши е означено с кръгче.

08.11.2014

13 ноември 2014

Две скали без трапецовидни ниши


Тази скала се казва Делик таш според Наим от Долна Мурга. Тук е снимана от  североизток. Откъм напълно безлюдната Средна Мурга (Изет махала) изглежда много по-интересно - като шлем например.

 От юг (отдолу) е много трудна за снимане - обрасло и стръмно. Над Делик таш се намира Калпак кая - на следващите снимки: И на двете скали не намерихме явни следи от човешка дейност.
 Калпак кая от различни страни.


 Скалите, погледнати от билото на Средна Мурга.


По пътя за Мургите.

05.10.2014

12 ноември 2014

Скали с трапецовидни ниши над шосетоТези две скали с източнородопски трапецовидни ниши се намират над един остър завой на шосето Кърджали - Безводно, минаващо покрай ръкава на река Боровица на язовир Кърджали.
На картата по-долу скалите са посочени с кръгчета.Първата скала с пет разположени в редица и обърнати на юг трапецовидни ниши.

.Втората скала с ниши на фона на връх Къзанлък.

Източната повърхност на втората скала. Поне една (над нея има втора съмнителна) трапецовидна ниша гледа на изток, към първата скала.Две трапецовидни ниши по втората скала, насочени на юг и към тези скали.Язовир Кърджали: на преден план е Патмос, зад него - връх Кюсехасанлартепеси.

По пътя: махала Слепча.

02.11.2014