13 ноември 2014

Две скали без трапецовидни ниши


Тази скала се казва Делик таш според Наим от Долна Мурга. Тук е снимана от  североизток. Откъм напълно безлюдната Средна Мурга (Изет махала) изглежда много по-интересно - като шлем например.

 От юг (отдолу) е много трудна за снимане - обрасло и стръмно.



 Над Делик таш се намира Калпак кая - на следващите снимки:



 И на двете скали не намерихме явни следи от човешка дейност.




 Калпак кая от различни страни.


 Скалите, погледнати от билото на Средна Мурга.


По пътя за Мургите.

05.10.2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар