15 май 2012

Трапецовидни ниши между селата Обичник и Друмче

Скалите с трапецовидни ниши се намират близо до Юмрук Кая в посока югоизток.

GPS координати на първата скала: N 41.49806; Е 25.49226.Трапецовидни източнородопски ниши, изсечечени по първата скала.На снимките по-долу - откъртени от първата скала и паднали късове с изсичания:

Втората скала с трапецовидни ниши при Обичник/Друмче. GPS координати: N 41.49708; Е 25.49498.

В дъжд и вятър успяхме да щракнем няколко снимки.

По хоризонталната повърхност под нишите на втората скала има нещо като ниша:Третата скала, която открихме има само три трапецовидни ниши. GPS координати: N 41.49643; Е 25.49541.
Скалите се намират приблизително по средата на пътя между селата Обичник и Друмче - до пътя, от източната му страна има гробище, а източно от гробището са скалите.

14.04.2012

11 май 2012

Франц Кафка

ГРИЖАТА НА БАЩАТА

Едни твърдят, че думата "Одрадек" е от славянски произход и на тази основа се мъчат да докажат как е възникнала. Други пък смятат, че произходът на думата е немски, а тя само е претърпяла славянско влияние. Ала несигурността на тези обяснения позволява може би с право да се заключи, че и двете не са верни, още повече че нито едно от тях не е в състояние да открие някакъв смисъл в думата.
Естествено, никой не би се занимавал с подобни проучвания, ако не съществуваше действително създание на име Одрадек. На пръв поглед то изглежда като плоска звездовидна макара и наистина сякаш е омотано с конци; впрочем това са навярно само накъсани, стари и навързани един за друг, но също тъй взаимно преплетени парчета конци от различен вид и цвят. Ала то не е просто макара - от средата на звездата стърчи малка наклонена пръчица и към нея под прав ъгъл приляга още една. С помощта на тази втора пръчица, а също на един от лъчите, звездата може да стои права като на два крака.
Човек се изкушава да мисли, че по-рано създанието е притежавало някаква целесъобразна форма, а сега просто е повредено. Това обаче, изглежда, не е вярно; поне липсват такива данни; никъде не се забелязват счупени места или други признаци, които да свидетелстват за подобно нещо; макар създанието да е наглед безсмислено, посвоему то е завършено. Повече от това впрочем не може да се каже, защото Одрадек е изключително подвижен и не позволява да се хване.
Той прекарва ту на тавана, ту на стълбището, из коридорите или в преддверието. Понякога с месеци не се появява; тогава навярно се е преселил в други къщи, но после неизбежно се връща в нашия дом. Когато човек излезе от вратата и го зърне долу, облегнат на стълбищните перила, понякога има желание да го заприказва. Естествено, не му задава трудни въпроси, а се отнася към него - подвежда го дребният му ръст - като към дете.
- Как се казваш? - пита го.
- Одрадек - отвръща той.
- Ами къде живееш?
- Неопределено местожителство - казва той и се засмива.
Такъв смях обаче може да издаде само същество без бели дробове. Звучи почти като шумолене на опадали сухи листа. С това най-често разговорът свършва. Впрочем той не винаги дава дори тези отговори; често стои дълго безмълвен като дървото, от което, изглежда, е направен.
Напусто се питам какво ли ще стане с него. Нима може да умре? Всичко, което умира, е притежавало преди това някаква цел, някаква дейност - и те са го съсипали; при Одрадек не е така. Значи ли това, че някога, влачейки подире си парчета конци, той ще се търкаля по стълбището и пред нозете на моите деца и внуци? Очевидно той не вреди никому; но представата, че ще ме надживее, е за мене почти болезнена.

08 май 2012

Йордан Радичков - Лебеди мои

     Един циганин имаше няколко циганчета. Те бяха черни като дявола и мръсни като дявола. Веднъж циганчетата се втурнаха в една локва, почнаха да си играят и да се плакнат в нея и станаха по-черни от дявола и по-мръсни от дявола.
     Излезе старият циганин пред катуна, видя черните и мръсни деца в локвата и възкликна от умиление:
     „Лебеди мои!“ Йордан Радичков
Из "Свирепо настроение" 
Словесно

Гоук Ин

Трапецовидни ниши има не само отвън на скалата, но и вътре в пещерата Гоук Ин

В цепнатината, която се вижда вдясно на горните две снимки има уникално разположена ниша:

Трудно му е било на ваятеля. 

Вътрешността на пещерата.

По околните скали има единични ниши.

GPS координати на Гоук Ин: N 41.60555; E 25.71784.
Скалата се намира под пътя Хасково - Крумовград през моста на Арда, в землището на село Орешари. До нея най-лесно се достига, като от тази точка на пътя: N 41.60985; E 25.71812 се слезе до дерето и се върви нагоре по него.

По дерето.


5 май 2012

01 май 2012

Надписът в гробищата на село Соколовци

Мислителят Кирчо е автор на екзистенциалния текст, поставен над портата на гробищата в село Соколовци:30.04.2012