17 октомври 2009

Орлови скали (Кузгун Кая), 11 октомври 2009

Нямаше да открием Орловите скали, ако на излизане от Ардино не срещнахме местни хора, които отиваха натам. Върви се по източния склон на Олджак дере; на едно място пътеката преминава през дерето на западния склон, където е и единствената указателна табела. Ключовият момент е, че скоро след това трябва да се премине по бетонно мостче отново на източния склон. След известно разстояние по изоставен горски път следва стръмно изкачване към скалата по пътека.


Научихме, че местното наименование е Кузгун Кая, като кузгун на турски означава гарван, а не орел. 

Скалата, погледната от юг.


По южната повърхност има най-много ниши.


Трапецовидни източнородопски изсечени в скалата ниши по Орлови скали (Кузгун Кая) до гр. Ардино.


Скалата от изток.


Трапецовидните ниши на Орлови скали са относително големи, повечето имат типичната форма с дъговидно извита към горната част на отвора задна стена и със странични стени, които навътре хлътват, правейки задната повърхност на нишата по-широка от отвора й. Много от нишите са недовършени, което подсказва начина, по който са изсичани: първо очертани върху скалата като трапец, после дълбани отгоре-надолу.
Толкова много е дълбано, че на места нишите са полуразрушени, заедно с част от скалата. В горната част на снимката се виждат половинки от ниши, под тях - очертания на ниша, а вляво - недовършена, наполовина издълбана.


Ардино в далечината.
Щерна на върха.
Трапецовидна ниша отблизо с джобно ножче за мащаб.


Ниши по западната повърхност на Кузгун Кая.


Други ниши по западната страна на скалата. Трапецовидни ниши има от всички страни, дори и по северната повърхност.


1 коментар: