30 септември 2013

Още коли от Родопите
Баните, Борово, Виево, Габрица, Дунево, Каменарци, Кутела, Момчиловци, Стойките, Стрижба, Устово, Фатово, Хайдушки поляни, Чокманово.
август - септември 2013

От стария пътеводител

Водата на язовир „Студен кладенец" е заляла старото романтично дефиле на Арда, от двете страни на което се изди­гаха черни андезитни скали над тъмнозелените шубраци. Про­чутият на времето си Дяволски мост (Шейтанкюпрю) е загубил прелестта си. Някога от мястото на язовирната стена реката навлизаше в един скалист, тесен до два метра пролом, дълбо­чината на водата в който достигаше до 20 м. и се виеше яростно между скалите, пенеше се с оглушителен шум, въртеше огромни балвани, които дълбаеха многобройните и чудни по форма ка­зани по протежение на повече от 300 м. Щом преминеше пролома, водата се разливаше успокоена по пясъчното корито. Днес този чуден пролом съществува, но застоялата в него вода ни напомня на мъртвило.

Н. Папазов, И. Панайотов, К. Страшимиров. Родопи - пътеводител. София, Медицина и физкултура, 1965

P929006329.09.2013

26 септември 2013

Трапецовидни ниши над шосето


Три трапецовидни ниши на скала точно над шосето Кърджали - Ненково - Безводно, близо до вливането на река Боровица в язовир Кърджали, когато язовирът е пълен. 
GPS координати: N 41.71561; E 25.22646.

Средната е недовършена, а дясната - окъртена.

23 септември 2013

Трапецовидна ниша по Кральов камък


 Да, ама не! Всъщност изглежда така:


Тази трапецовидна ниша се намира на една от скалите на Кральов камък над село Чокманово - т.е. много далеч на запад. GPS координати: N 41.54690; Е 24.73511. Най-близките трапецовидни ниши са до Ардино - на повече от 30 километра на изток по права линия.Размерите на отвора на нишата в действителното й легнало положение са: основа - 78 см; горе - 70 см; вляво - само 13 см и вдясно - 30 см. Най-дълбока е в средата - 35 см. Намира се на височина около 160 см над земята - удобна за дълбаене. Ако я разглеждаме изправена, в нормалното за трапецовидните ниши положение, това което не е особено канонично е късият горен край на отвора (13 см); това, че страничните стени не хлътват навътре (по друг начин казано - задната повърхност на нишата не е по-голяма от отвора й); както и това, че нишата не е най-дълбока в долната си част (няма оформен под). Също така е на достъпно място, макар, че има и други места с достъпни трапецовидни ниши - напр. при Неофит Бозвелиево, Обичник/Друмче, Чуково. Нишата гледа на север, но ниши със северно изложение има по Глухите камъни, Орлови скали, Дюшун дере, Коджа дере, Ненково
и др.


Не е канонично, разбира се и положението. Но хоризонтални трапецовидни ниши има напр. до село Красино - по Гузгун (Кузгун) кая. Ако пък става дума за шегичка, то тя не е от последните години - нишата не изглежда прясно издълбана.
Възможно е обаче и камъкът да се е наклонил/полегнал/паднал/откъртил. Такива откъртени камъни с ниши има на много места в Източните Родопи - напр. при Обичник/Друмче, Вранско, до началото на маршрута за пещерата "Утроба" и др.

На горните снимки - камъкът с нишата. 

Върхът на Кральов камък с паметна плоча.


Извадени воденични камъни, "соларен култ" или дявол знае какво.

Скален "часовник" в язовир КърджалиТук има описание на "часовника".
Още снимки от скалния "часовник".

22.09.2013