23 септември 2013

Трапецовидна ниша по Кральов камък


 Да, ама не! Всъщност изглежда така:


Тази трапецовидна ниша се намира на една от скалите на Кральов камък над село Чокманово - т.е. много далеч на запад. GPS координати: N 41.54690; Е 24.73511. Най-близките трапецовидни ниши са до Ардино - на повече от 30 километра на изток по права линия.



Размерите на отвора на нишата в действителното й легнало положение са: основа - 78 см; горе - 70 см; вляво - само 13 см и вдясно - 30 см. Най-дълбока е в средата - 35 см. Намира се на височина около 160 см над земята - удобна за дълбаене. 



Ако я разглеждаме изправена, в нормалното за трапецовидните ниши положение, това което не е особено канонично е късият горен край на отвора (13 см); това, че страничните стени не хлътват навътре (по друг начин казано - задната повърхност на нишата не е по-голяма от отвора й); както и това, че нишата не е най-дълбока в долната си част (няма оформен под). Също така е на достъпно място, макар, че има и други места с достъпни трапецовидни ниши - напр. при Неофит Бозвелиево, Обичник/Друмче, Чуково. Нишата гледа на север, но ниши със северно изложение има по Глухите камъни, Орлови скали, Дюшун дере, Коджа дере, Ненково
и др.


Не е канонично, разбира се и положението. Но хоризонтални трапецовидни ниши има напр. до село Красино - по Гузгун (Кузгун) кая. Ако пък става дума за шегичка, то тя не е от последните години - нишата не изглежда прясно издълбана.
Възможно е обаче и камъкът да се е наклонил/полегнал/паднал/откъртил. Такива откъртени камъни с ниши има на много места в Източните Родопи - напр. при Обичник/Друмче, Вранско, до началото на маршрута за пещерата "Утроба" и др.





На горните снимки - камъкът с нишата. 

Върхът на Кральов камък с паметна плоча.


Извадени воденични камъни, "соларен култ" или дявол знае какво.





Няма коментари:

Публикуване на коментар