16 юли 2010

Трапецовидни ниши до село Неофит Бозвелиево 29 май 2010

Скалата с трапецовидни ниши се намира на връх Тепето на по-малко от километър западно от централната махала на село Неофит Бозвелиево. GPS координати: N 41.52939; E 25.55715.Връх Тепето.


По скалата има 11 трапецовидни източнородопски изсечени в скалата ниши, гледащи на изток.


Нишите в южната част на скалата са доста пострадали от ерозията.


Големите ниши в северната част на скалата.Ниша с джобно ножче за мащаб. Тук нишите са на ниско и достъпно място.Една до друга - доста различни като изпълнение ниши, въпреки, че се спазват определени канони. Вероятно всяка трапецовидна ниша е дело на отделен автор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар