15 юли 2010

За еднодневките

Най-къс живот имат насекомите. Не случайно един от тези видове се нарича "еднодневка". Макар, че в ларвена форма някои видове еднодневки живеят до три години, същинският им живот от оплождането до снасянето на яйцата трае от няколко часа до един-два дни, от където са получили и името си.
(Тайдзицюан Център Ба Лин: Тайните на дълголетието. Изкуството да оставаме млади. Д. Александров)


Ларвите на мухата еднодневка от река Тиса изравят двадесетсантиметрови жилищни тунелчета в речното легло, където преминават през всички етапи на развитието си в продължение на три години. Накрая имат оформени крилца, а хрилете са заменени с органи за дишане.
Първият полет продължава само секунди. Мъжката муха се насочва към речния бряг и каца върху зелените листа на дърветата. Там с много усилия се измъква от тясната младежка обвивка, излита и оставя празната обвивка върху листата. Насекомото с дължина до 12 сантиметра вече може да изпълни единствената си задача: да се размножи.
Всеки се стреми към последния акт. Мъжките, разпознаващи се по дългите двойни опашки, трескаво претърсват реката за партньорки. Женските са по-дребни и се излюпват след около час и половина. Нетърпеливите мъжки веднага ги наобикалят и се вкопчват в задната част на телата им с мънички “размножителни щипци”.
Настъпва масова копулация. Малко преди залез слънце повечето женски са готови. Вече няма спиране: успешното оплождане в рояка трае не повече от десет секунди. Женската винаги е в центъра. Нещастните мъжки, не успели да се доберат до нея, нерядко се събират за привидно оплождане,докато не разберат грешката си.
Тежки облаци от оплодени женски летят километри срещу течението. В телата им има до 9000 яйца. От време на време кацат на водната повърхност и снасят пакети с яйца, докато съвсем се изтощят. Тогава падат и умират. Съдба, постигнала мъжките веднага след оплождането. Яйцата падат на дъното и ако всичко е наред, се преобразяват в ларви. След три години се излюпват нови еднодневки.
(Списание GEO юни 2010)


Maйските мухи (eднодневките) са основата на мухарския риболов. Популярни изкуствени сухи мухи, които имитират майските мухи това са Adams, Adams Parachute; светло-оцветени модели, като Light Cahill, Light Hendrickson или Pale Morning Dun; Blue-winged Olive; и модели като Dark Hendrickson, Quill Gordon or Rusty Spinner.
(Майски мухи от Old Rupe)


Еднодневка

Еднодневки във властта
честичко се появяват
Мислят си че таз страна
току-тъй се управлява

Еднодневките не знаят,
че властта ги задължава
ако нещо обещаят,
с него трябва да внимават

(Седянка - Лично творчество - Поезия murmashka)


Обикновената еднодневка е често срещан вид у нас край различни водоеми. Челюстният апарат е редуциран и имагото не се храни. Преди оплождането на женските мъжките индивиди извършват брачен полет. Копулацията се извършва за кратко време, двойката се разделя и мъжките скоро умират.
(www.zoomania.org. Обикновена еднодневка - Ephemera vulgata. 21.06.2005 21:50; Атлас по зоология – безгръбначни животни, Проф. д-р на биол. науки Павел Ангелов)


Светльо Петров: Бандаловски е еднодневка.
(sportal.bg; БГ футбол, 04 май 2010)


Еднодневките са едни от лесно забележимите насекоми в реките и представляват огромен интерес за мухарския риболов. Ларвите се описват в четири категории спрямо поведението си във водата: Swimmers – плуващи, Сrawlers – пълзящи, Clingers – прилепващи и Burrowers – ровещи се.
(Риболов с изкуствена муха. Разред Ефемероптера)


Еднодневка - момиче за 1 ден (нощ), курва, леко момиче. „За какво се занимаваш с тази еднодневка?”
(bgjargon.com, RroDKa Dobrich, 12 Jan 2009 в 21:55:07 ч.)


Защо „еднодневка”? По средна продължителност на живот най-кратко живеят майските мухи. Те се появяват предимно през пролетта, а понякога и през есенния сезон. Когато се излюпят, те живеят от един час до един ден само. Краткият им живот е привлякъл вниманието на хората и те са ги нарекли в различните езици „майска муха”, „еднодневка” или „еднодневна муха”.
Как минава животът им? Макар че са наричани мухи, еднодневките нямат нищо общо с обикновените мухи. Най-важното нещо, след като се излюпят, е да си намерят партньор, за да продължат рода си. Всяка еднодневка си намира партньор, във въздуха се прави необходимото за продължаване на рода и веднага след това мъжките екземпляри умират. За женските има още една задача за изпълнение. Те се гмуркат в бистрите води и снасят до 8 хил. яйца върху камъните по дъното. След това настъпва краят и на техния живот.
Така, дошли на белия свят само за един ден, майските мухи изживяват един кратък, но динамичен живот, в рамките на който успяват да изпълнят своят мисия. Макар и на човека да му е отреден по-дълъг живот, краткотрайният живот на тези насекоми е пълен със значение и поука за нас, хората.
Житейски цели. Когато преценим логично, ще стигнем до извода, че тези еднодневни насекоми са напълно безполезни и че единствената им цел в краткия им живот е да продължат рода си. Но подобно на всички други животни и еднодневките са част от по-голяма хранителна верига и имат важно значение за екологичното равновесие. Така те изживяват отредения им ден според възложената им от природата мисия. Когато изпълнят мисията си, безжизнените им тела става храна за риби и други живи същества, които живеят във водна среда.
(ЮМИТ. Месечно списание за семейството, детето и културата - 3 май 2010 Един ден живот – майските мухи)


Тинявец (Еднодневка). Това е ларвата на летящото насекомо еднодневка. Ако е голям, се слага сам на куката, ако е дребен – по два "за компания". Ниже се откъм главата, като опашката с плавничето му се оставя свободна. Това е стръв, която може отново да изкуши и най-недоверчивата пъстърва. Става също и за балканска мряна, но все пак по-добре да го пуснем там, където очакваме удар от пъстърва.
(Естествени Примамки, Жива стръв. Знам.bg)

-

1 коментар: