25 декември 2008

18 декември 2008

Будапеща 1-3 октомври 2008




Музеят на селското стопанство





Площадът на героите



Катедралата "Света Ана"



Мостът Сечени







Катедралата "Свети Ищван"




Буда





Замъкът Буда (Кралският дворец)



Паметнкът на Йожен Савойски пред кралския дворец



Замъкът Буда



Буда



Рибарските кули




Фуникулярът



Пеща



Дунав



Парламентът




Пеща



Добре ограденият паметник на Червената армия