29 март 2008

Пармаклъ кая 22 март 2008

От пътя Асеновград - Кърджали се хваща отклонението за село Ночево. След около километър се завива надясно и надолу към Памук махала (махалата се вижда от пътя; табела с името няма). Пармаклъ Кая се намира на няколкостотин метра източно от Памук махала.


Пармаклъ кая, погледната от покрайнините на Памук махала на село Ночево.


От местно момче научихме, че пармак на турски означава пръст. Това, стърчащото от скалата, което на някои им прилича на пръст, според други е фалос.

Пармаклъ кая се състои от две скали с трапецовидни ниши, между които има пещера тип "утроба". Входът на пещерата е долу вдясно зад наклоненото дръвче.Пармаклъ кая.Източно от двете скали има още един камък с две ниши.


"Утробата" (утроба означава матка) на Пармаклъ кая е двурога. Лявото разклонение е малко.Пещерата е дълга над десет метра.


25 март 2008

Небеска 22 март 2008

От село Комунига (на пътя Асеновград - Кърджали) се тръгва на юг по пътя за село Безводно. За съжаление всички населени места по това шосе са без указателни табели. В село Женда се завива наляво по няколкостотин метра черен път и се достига село Небеска. Точно над селото в западна посока се намират скалните изсичания.
-Каменна гъба с трапецовидни ниши.Втора скала със скални изсичания, западно от село Небеска.


Площадката на втората скала.


Скала с причудливи форми западно от село Небеска.


Поглед от втората скала с трапецовидни ниши в посока запад. Между върховете Бездивен и Чиляка се вижда това, което обикновено се нарича "Тракийското светилище/крепост Биюк/Буюк тепе при село Женда". При разговор с местен жител, добре владеещ български, научих, че такова нещо - Биюк тепе тук няма. Има Биюк Кая, по която няма скални ниши. Тази Биюк Кая се намира по-ниско, в източна посока и е обозначена на следващата снимка. А оригиналното местно име на "Биюк тепе" е Асар (членувано Асара).


Поглед от втората скала с ниши при село Небеска в посока юг. Посочени са Биюк Кая и река Боровица (Чам дере) малко преди вливането си в язовир Кърджали.Село Небеска.


Село Небеска, погледнато от изток. Скалите с изсичания са над селото, точно под залесената част на възвишението.Село Женда, погледнато от Небеска. В скалите над Женда също има трапецовидни ниши.


Малко вирче до Небеска. Местният човек ни каза, че е много сухо и става само тютюн.


Камънаци източно от Небеска.21 март 2008

Село Безводно 24 февруари 2008

Село Безводно се намира в община Черноочене, област Кърджали. Най-достъпно е от село Комунига, което се намира на пътя Асеновград - Кърджали; пътят се спуска до долината на река Боровица. От там пътят минава по стената на едноименния язовир.

Една от махалите по пътя от Комунига до язовир Боровица. В далечината се вижда село Комунига.

В покрайнините на друго населено място по пътя - вероятно Женда. Няма табели с имената на селата и махалите.


Язовир Боровица.


Село Безводно.


Селото, погледнато от скалите северно от него.


По пътя към водопада, който се намира на около километър северозападно от селото.


Водопадът над село Безводно вероятно е най-високият в Родопите, ако въобще се брои за водопад, защото има вода само напролет и след валежи.Водопадът над село Безводно. На снимките не се вижда цялата му височина.
По пътеката на изток от селото, под която има скала с трапецовидни ниши.


С кръгче е отбелязана скалата с нишите, погледната отзад. Вижда се язовир Боровица.


Скалата с ниши всъщност се състои от три големи плоски камъка, които като че ли нарочно са били изправени. Нишите гледат на юг. На снимката е западният камък.


Западният камък фронтално. Има 9 ниши, две от които са започнати, но недовършени.


Средният камък с една ниша.


Източният камък в профил.


Източният камък с десет ниши, някои от които доста недодялани.


Ниша от западния камък отблизо.


Кръчмата на село Безводно.