24 декември 2012

Скалите на Коджа Баши
Куванджик Кая. 

Връх Коджа Баши.


Скални гъби. 
В дъното - язовир Кърджали - ръкавът на река Боровица (Чам дере). 
Поглед от Коджа Баши в посока северозапад. 

Ненките на Ненково. 

Улеят от северната страна на Куванджик Кая е по-скоро естествен - от стичащата се вода, отколкото дело на човешка ръка. 


Подобие на статуя от Великденския остров. Махалата Хайранлар с една оцеляла здрава къща и една стопанска постройка. Наскоро е починал сравнително млад единственият жител. Всичко е оградено с клони и бодлива тел. Долу в средата се вижда скалата-гъба с трапецовидни ниши
20.10.2012