22 април 2013

Трапецовидни ниши по река Душковица


Голяма скала с множество източнородопски трапецовидни ниши над река Душковица, между село Душка и връх Аида (Айдаа, Мечковец). GPS координати: N 41.90530; E 25.24416. Нишите гледат на юг. 
Остатъци от трапецовидни ниши по същата скала. 


Съвсем наблизо, в посока изток се намира тази скала с интересна форма. 


Три от четирите й ниши обаче, са недовършени. 


Още малко по на изток има една недовършена трапецовидна ниша. 


Тези четири странни малки ниши се намират по-високо и на север.


Един чудесен "шарапташ" малко по-надолу с GPS координати N 41.90615; E 25.24519. 


Районът, от който са снимките е ограден с кръгче на картата.


 9 март 2013

12 април 2013

Глухите камъни

Още снимки от Глухите камъни, след Самият камък. Снимките са от скалите над него.


До най-високата част на Глухите камъни водят изсечени в скалата стълби.


На върха има водохранилище. 

Точно под върха е издълбано нещо, което обикновено се нарича гробница, а всъщност кой го знае какво е и откога е. 

 
Поглед от "гробницата" навън. В далечината се вижда язовир "Ивайловград". 


Вътре, на източната страна някой е поставил икони и са палени свещи. 

Втората "гробница". На мен много повече ми прилича на олтар. 

Под "гробниците" има издълбани улеи. 

Източнородопски трапецовидни ниши, издълбани на скалата на върха. 


Археологическите разкопки под върха. 
Стъблото на бръшляна пълзи по скалата. По-ниско разположени скали с трапецовидни ниши.


Още археологически разкопки по-надолу. 

 
Отсреща се виждат още скали с трапецовидни ниши. Източнородопски трапецовидни скални ниши по-надолу по скали, непосредствено над Самият камък
Задната и страничните стени на тази ниша са като на трапецовидните.

24.02.2013