11 май 2014

Скали с трапецовидни ниши по Дюдюклю дере


Тези скали по десния бряг на Дюдюклю дере ми заприличаха на ступи и веднага се запътих към тях.Намерих три съседни скали с по една трапецовидна ниша, всички гледащи на север (към реката). Скалите са доста ронливи и вероятно много ниши са заличени.Втората скала с ниша.Вижда се жлеб по страничните стени на нишата, какъвто има и по трапецовидни ниши на други места.

Недовършена ниша на съседна скала.Скали наоколо.


Яйца на скала наблизо. Изглежда някои птички снасят яйцата си на напечени високи скали без гнездо.Нивите около Йончово са нависоко и нодата е голям проблем. Тук е изкопан вир, ограден и до него води вада.

Скалите с ниши са означени с кръгче.

11.05.2014

09 май 2014

Курт кая


Курт кая се намира на запад от Олан кая, от другата страна на Караман дере.


Горе се виждат последните къщи на Мурга.


Трапецовидни източнородопски скални ниши по Курт кая.
Тази част от скалата се е откъртила от основата си и е наклонена. Нишите гледат на северозапад.
Курт кая е посочена на картата с кръгче.


20.04.2013