12 октомври 2012

Трапецовидни ниши при Мъженци

Районът, от който са снимките е ограден с елипса - източно от махала Мъженци на село Бенковски.

Скала с ерозирали трапецовидни ниши и опрян в нея дъб.


 GPS координати на скалата: N 41.39247; E 25.25139


Същата скала от север. По нататък в посока изток има скала с това, което обикновено се нарича гробница. Вдясно на снимката горе - махала Горен Веслец на село Бенковски.


Долу по средата на отвора се вижда улей.

Висока е около метър и седемдесет сантиметра.


GPS координати: N 41.39294; E 25.25221


Още в посока изток има друга скала с трапецовидни ниши. 


Лявата ниша така и не е довършена в древността и след това е ерозирала. GPS координати: N 41.39285; E 25.25443


Две басейнчета и улей на скала наблизо. GPS координати: N 41.39284; E 25.25167


Интересна скала близо до Горен Веслец. 


Голямата котловина на река Върбица при село Бенковски.

18.09.2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар