16 юни 2011

Ниши до началото на маршрута за пещерата "Утроба"

Скала с трапецовидни източнородопски ниши до началото на маршрута за Дангърдак (Тангърдък) кая, в която се намира пещерата "Утроба". Снимката е направена от асфалтовия път по брега на язовир "Кърджали".


На 100-200 метра по-нагоре по маршрута се намира откъртена скала с 4 трапецовидни ниши.

За съжаление някой е палил огън и нишите са опушени.Oly E 420

Няма коментари:

Публикуване на коментар