19 април 2015

Скала с трапецовидни ниши под връх Кемикдаа
Красива скала с много добре запазени източнородопски трапецовидни скални ниши под връх Кемикдаа. GPS координати: N 41.69139; E 25.28175.

По скалата има 4 довършени и три започнати ниши.

Нишите са обърнати на запад, към друга скала с трапецовидни ниши на отсрещния склон. Още едно потвърждение на впечатлението ни, че нишите "се гледат" едни други.Недовършена, в съвсем начален стадий трапецовидна ниша; дава представа как са дълбани нишите.
Ето накъде са обърнати нишите - отсреща през дерето има друга скала с трапецовидни ниши.На картата скалата с трапецовидни ниши е посочена с кръгче.

Скалата, снимана от асфалтовия път покрай язовир Кърджали.


18.04.2015
09.04.2015

15 април 2015

Скали с трапецовидни ниши по Гюрген дере.


Скалите с трапецовидни ниши се намират по Гюрген дере в защитена местност "Гюргена", на около 3 километра югозападно от центъра на град Маджарово и под изоставеното село Габерово. Времето беше мрачно, студено и с вятър, а накрая направо си заваля.


Скалата вдясно има две източнородопски скални ниши. Те са обърнати към голямата скала с ниши.Голямата скала - ниши, гледащи на север.


GPS координати: N 41.62255; E 25.89198.

Голямата скала - трапецовидни ниши под козирка, гледащи към първата скала.


08.04.2015