24 декември 2013

Душка/Ночево IIТази скала с две източнородопски трапецовидни ниши се намира на билото между селата Душка и Ночево. Нишите гледат на юг.

Скалата от запад.


В средата - връх Калето, снимки от който има тук.


Съседната скала.

По билото.


Пътят за Ночево.


Скалата с източнородопски трапецовидни ниши е посочена с кръгче на картата. Намира се недалеч на изток от тази скала

30.11.2013

19 декември 2013

Скала с трапецовидни ниши под Дойранци


 Пред скалата има много широколистни дървета и борове, които растат относително бързо. Доскоро нишите на скалата се виждаха с бинокъл от шосето покрай река Боровица, но сега растителността ги е закрила. Рамадан, израснал по тези места ми каза, че едно време пътеката за Дойранци и Хаджиевци минавала под скалата.

 Прилича на къща от Стария Пловдив.


 Средната ниша на горната снимка е недовършена и изоставена малко преди края.

  Трапецовидните ниши тук са доста запазени, с остри ръбове, като че ли са дялани скоро.Двете крайни ниши са загубили външните си стени, вероятно окъртени от образуването на лед от стичащата се вода.


По западната повърхност на скалата.


Скалата от северозапад.


 Скалата с източнородопски трапецовидни ниши се намира източно и под село Дойранци. На долната карта е означена с кръгче.06.12.2013

08 декември 2013

Момчиловци, 16.11.2013, 18.00
 За съжаление се получи като реклама на Пампорово.
07 декември 2013

Още снимки от Калпак кая


Още снимки от Калпак кая, правени предимно от съседния рид. Никак не е лесно да се снима, тъй като е гъсто обрасло с храсталаци и дървета.
 На последните две снимки - скалата от запад, не особено вдъхновяваща.


03.01.2013
06.12.2013