18 март 2008

Мегалити и разрушена крепост при село Ночево, 16 март 2008

Кметското наместничество на село Ночево (област Кърджали, община Черноочене) се намира в източния край на селото. На около километър от него, също в източна посока, се намира мястото, от което са снимките.
Скала с изсечени трапецовидни ниши. В основата на скалата има пещера, в която някой е пекъл чеверме и е много опушено.


Скала с ниши и пещера тип "утроба". Входът на пещерата е отбелязан с кръгче.


Входът на пещерата.


Пещера тип "утроба", населена с прилепи. Такива пещери има и на други места със скални трапецовидни ниши - напр. в Харман кая при с. Биволяне.


Същата скала откъм юг. Дупката в средата изглежда е изкуствено издълбана. Не влязохме вътре, понеже в нея гнезди черен щъркел.


Гнездото на черния щъркел.
Някои от нишите са недовършени.


Трапецовидни източнородопски изсечени в скалата ниши.


Над скалите е връх Калето (809 м.), на който е имало крепост (вероятно средновековна). Наскоро на върха са вилняли иманяри - достигнали са върха с булдозер през гората, събаряйки дървета. Върху самата крепост булдозерът се е въртял в различни посоки, рушейки всичко.

Скали с изсечени трапецовидни ниши. Нишите са изсечени така, че да се виждат от поляната долу.На поляната долу под скалите, в два големи камъка са изсечени корита с отвори за изтичане. Не знам дали са шарапани - мястото е твърде високо, за да вирее грозде.Няма коментари:

Публикуване на коментар