14 януари 2019

Ступата в Беналмадена

 Най-голямата ступа в Европа се намира в град Беналмадена.

Трапецовидни прозорци.
Изглед от ступата към Средиземно море и Беналмадена.

29 декември 2018