10 май 2019

Две скали с трапецовидни ниши до Караулката


Поглед от Караулката към скалите с ниши - горе в средата.

 На първата скала има общо пет недовършени трапецовидни ниши, "гледащи" към дерето, идващо от Душка - Алмалък дере. GPS координати: N 41.902215; E 25.236341.
 Пред втората скала с ниши са пораснали много дървета и храсти. По скалата има три ниши /едната недовършена/, които са насочени по-скоро към река Душковица. N 41.902423; E 25.237063.


Мястото на скалите с трапецовидни ниши е посочено с жълто кръгче.

9 март 2019 г.