08 август 2012

Вантала


Може би твоите грешки са тъкмо това, от което се нуждае светът?

Над всички (познати) правила има други, които са непознати.

Не се бой да насочиш някого по лъжлив път; ти знаеш ли кой е верният път?

Няма "добро" и "зло", ти не знаеш кое какво е.

Няма „правилно“ и „неправилно“, ти не знаеш кое какво е.

Не се бой да кажеш повече отколкото е нужно; ти знаеш ли колко е нужно да кажеш?

Няма „лошо“ – има онова, което не ти харесва.

Няма „добро“ – има онова, което ти харесва.

Ако разпалиш загаснал огън, дали ще гори същият огън или друг?

На живеещите в кладенеца не им е ясно къде отива водата от него.

Истината не ти е нужна.

Мъглата винаги започва на една крачка пред теб.

Ако виждаш къде отиваш, за какво ти е да отидеш там?

Ако не виждаш къде отиваш, за какво ти е да вървиш натам?

Не се страхувай да нарушиш хода на събитията — укажи на Света слабото му място.

Ти можеш да помогнеш на света, като му пречиш. Не може ли и той да стори същото?

Узнаваш ли от други за себе си, ти им даваш власт над себе си.

Обикновено се боиш не от това, което трябва.

Страшното плаши или защото е опасно, или защото такава е целта му.

И „вкусването“ и „преяждянето“ носят своя радост. Не ги смесвай.

Предлагат ли ти награда, това е сделка; плашат ли те с наказание, това е принуда. Можеш да приемеш и едното, и другото.

Излекувай страдащия, ако е възможно, но убий излекувания, ако е нужно.

Помогни на просяка, ако можеш, но накажи просителя, ако искаш.

Попречи на неуверения.

Колебаещия се побутни в едната или другата посока, ако не е вярната, той ще се върне.

Почукай на вратата, преди да си тръгнеш.

На онзи, който те наказва, дал ли си това право?

Подчини се — ако искаш.

Подкрепяй онова, което ти харесва, възпрепятствай онова, което не ти харесва; така или иначе нямаш друг избор.

Искаш да летиш? Жалко, ако ти се наложи да прибегнеш до тази способност!

Смъртта ти е точно толкова близко, колкото и когато си се родил.

Безсмъртен може да се назове само този, който още не е умрял. Но също така можеш ли да кажеш за себе си че си смъртен?

И свинята си има цел в живота, но въпреки това ще я изядат.

Има ли смисъл живота? Aко има, той е вън от него и не e достъпен за живите.

Твоят дом е далече.


Вантала е санскритска дума, която означава самотен човек, самотен дух. Това название носи и едноименният трактат на средновековната (около XII век) философска школа даодзибай (в превод Път към висшата яснота). Първоначално текстът не е имал название, но по-късно хората започнали да го наричат "Словата на Вантала", а понякога и "Справочникът на Вантала". Историята му е забулена в неясноти. Първата загадка, която се набива на очи е самото име Вантала. Защо се използва санскритска дума, а не китайският й синоним Дан Шън, не е ясно. Възможно е съставителят на текста да е принадлежал към индийския клон на школата, възможно е и авторът да се е стремил да избегне объркване с името на легендарния основател на даодзибай, който се е казвал Дан Шън. "Вантала" не е книга за последователно четене, а по-скоро справочник (не случайно канонът изисквана всяка отделна страница да бъде изписан само един афоризъм) или джобен съветник.