07 ноември 2013

Скала с трапецовидни ниши над язовир Кърджали


Над язовир Кърджали (ръкавът на река Боровица) се намира тази скала с четири трапецовидни ниши. Нишите гледат на изток - към няколко скали на отсрещната страна на ръкава (напр. първата скала тук), чиито трапецовидни ниши пък гледат на запад.


Скалата с трапецовидни ниши е откъртена, или може би е изправена нарочно. Нарочно изправени изглеждат например скалите с ниши при село Безводно.


 Само втората отляво надясно ниша изглежда довършена.  Скалата в профил от североизток. 

 Скалата с трапецовидни ниши от северозапад. Изглежда, като че ли едва се крепи. Вдясно се вижда ръкавът на река Боровица.

 Погледната от запад.

 Долу вдясно на снимката се вижда асфалтовият път покрай язовир Кърджали. Скалата, снимана от отсрещния бряг; на картата долу е означена с кръгче.

Снимките в по-добро качество - ТУК.

21.09-26.10.2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар