19 ноември 2013

Времето - следствие на квантовата механика?


Нов физичен експеримент, изглежда, доказва, че времето е страничен ефект, породен от квантов феномен, наречен "вплитане" на частици. Така наричаме странното състояние, при което две квантови частици (например фотони) имат свързани характеристики, макар да са физически разделени. Измерването на състоянието на едната моментално определя състоянието на другата частица. 
Италианският физик Екатерина Морева и нейният екип създават "моделна Вселена", която се състои само от двойка вплетени фотони. Измерването на състоянието им може да стане по два начина. Първият е, като се измерва еволюцията на системата, като в този случай наблюдателят става вплетен към нея. Вторият е чрез страничен наблюдател, който измерва еволюцията спрямо външен часовник, който е напълно независим от моделната Вселена. 

Резултатите са изключително интересни. Вплетените фотони имат поляризация, която се изменя при преминаване през двойнопречупваща призма. В първия случай наблюдателят измерва поляризацията на единия фотон, чрез което става вплетен към него. След това сравнява резултата с поляризацията на втория фотон. Разликата е мярка за времето. При втория опит фотоните отново преминават през призмите и изменят поляризацията си. В този случай наблюдателят измерва само глобалните характеристики на системата от двата фотона, като ги сравнява с независим часовник. Но тогава не може да се наблюдава никаква разлика между фотоните, без да се наложи вплитане към тях. Ако няма разлика, следва, че системата е статична. С други думи - няма време.

Знание (BBC Knowledge), ноември 2013 

Няма коментари:

Публикуване на коментар