24 март 2018

Източни РодопиРудникът


Скала с трапецовидни ниши - Рудника според доц. Стефанка Иванова ("Скални мистерии. Проучвания в Източните Родопи." Борина, София, 2016).Самотна и странна ниша по същата скала.Цялата скала, снимана от отсрещния склон.

Отсреща - тази скала.

Скалата с трапецовидни ниши е означена с кръгче на картата. GPS координати: N 41.69506; E 25.26822.

14 април 2017

19 март 2018

Асар кая


 Тръгвайки от стената на язовир Боровица и вървейки по билото между язовира и Кокез дере, достигнахме Асар кая. През 1977 г. може и да е имало "Стена, дълга 35 м. и дебела 1.75 м.", но впоследствие иманярите са разрушили всичко.

Асар кая отпред на север.


Асар кая след сипея.


 Линеарно писмо тип A.


 Според местен човек това са остатъци от едновремешна подградена пътека за мулета - други пътища между селата и махалите тогава не е имало. Сега иманярите рушали и пътеката, оцеляла дори и след като село Кадънка остава под водите на язовир Боровица.


Поглед към Кокез дере.

 Поглед от Асар кая на юг: вляво Кокез дере, вдясно язовира.


Към залез.Последната снимка е правена преди няколко години откъм Безводно. Със стрелка на нея е посочена подградената пътека за мулета. GPS координати на Асар кая: N 41.77678; E 25.12617.


11 март 2018

Пръшлянски камък


Пръшлянски камък - най-северозападната скала с източнородопски трапецовидни ниши; на около 3 км югоизточно от с. Искра и на също толкова северозападно от с. Душка.

 Трапецовидните ниши са издялани по западната повърхност на скалата.

 По камъка има две завършени и една започната ниши.


 Тази недовършена трапецовидна ниша е по-особена - дълбаенето е започнато по цялата нейна височина, а не, както е типично отгоре-надолу, с или без очертаване на трапеца надолу.
Улеи и басейнчета по горната повърхност на скалата.Пръшлянски камък е посочен с бяло кръгче на картата. GPS координати: N 41.91666; Е 25.16569.

17 март 2018