14 юни 2012

Мал Асар и Вятърният камък

Първоначално опитахме да достигнем крепостта Мал Асар по дерето (Асар дере, според картата на GPS-а) от село Казаците. От двете страни на дерето имаше изоставени ниви, а на едно място дори останки от въжен мост:

Виждаше се върха, на който е крепостта: 

но постепенно дерето стана непроходимо – гъсти и високи тръни и храсти препречваха пътя.

Едва издрапахме нагоре до изоставена нива, откъдето се виждаше върхът, на който се намира крепостта и Вятърния камък: 

Решихме да се върнем до Казаците и да опитаме другият път, за който бяхме прочели – откъм кариерата до село Воденичарско (на снимката – върви се отдясно-наляво към върха с крепостта).

Забелязахме върха с крепостта отляво.

Изследовател.

Средновековната крепост Мал Асар.

Стени се виждат най-вече по южната страна на върха.

Вътре в заграденото пространство.

По отвесните скали на южната страна на крепостта забелязахме две атипични и неканонични източнородопски трапецовидни ниши.


Малко по-надолу от Мал Асар в посока изток се намира Вятърният камък (Елъ Каясъ).

Кара се от Джебел в посока Телчарка – Воденичарско, подминава се пътя надясно за село Воденичарско и се спира на разклон в кариерата за перлит. От там пеша се върви покрай ливади и ниви в посока югозапад, за да се пресече Кармазъ дере. Следва изкачване до върха с крепостта Мал Асар, а от там - спускане до Вятърния камък.

GPS координати на Мал Асар: N 41.47762; E 25.24339
GPS координати на Вятърния камък: N 41.47739; E 25.24522

11 април 2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар