05 октомври 2013

Трапецовидни ниши до Бял кладенец

На тази скала са останали по-скоро само дъната на трапецовидните ниши. На горната и долната снимки се виждат остатъците на четири ниши (горе вдясно има две дъна).

Скалата с ниши се намира близо на изток от Кован кая.За любителите на соларния култ има нещо като недоизваден воденичен камък, а за любителите на издялани в скалите лица нещо като татко Барба или Джаба. Носът на Джаба е дъно на трапецовидна ниша.

Под лицето на Джаба пък има т. нар. "изсечен в скалите път".

Със стрелка е посочено мястото на трапецовидните ниши. 

Отдалеч многообещаващи изглеждаха няколко дупки.

Тази дори изглеждаше някак трапецовидно.


Отблизо не личеше да има следи от човешка намеса; нагоре водеше комин,

в който растеше дърво.
А тези дупки в ниското трябва да са пещерата Караджа инлер

По пътя.

По пътя. Архитектура от село Страхил войвода.


Скалата с трапецовидни ниши е означена с кръгче.

18.11.2012

Няма коментари:

Публикуване на коментар