13 декември 2016

08 декември 2016

Лао ДзъОнези, които знаят, не говорят. Говорят онези, които не знаят.

Който си мисли, че е научил всичко, той всъщност нищо не знае.

Животът и смъртта са една нишка, гледана от началото и от края.

Опитът да изградиш бъдещето е като опит да заемеш мястото на главния дърводелец. Ако използваш инструментите на главния дърводелец, има голяма вероятност да се порежеш.

Когато престана да се вкопчвам в това, което съм, аз ставам онова, което бих могъл да бъда.

Живееш в миналото, ако си потиснат.
Живееш в бъдещето, ако си тревожен.
Живееш днес, щом нямаш безпокойства.

Предприемай действия, без да имаш очаквания.

Без да отиде в чужбина, човек не може да опознае света. Без да погледне през прозореца, той не може да види какви са небесата. Но колкото по-далече стигне човек, толкова по-малко знае.

Спри да мислиш и сложи край на проблемите си.

Нима има разлика между „да“ и „не“?

Нима успехът и провалът се различават?

За да придобиеш знания, всеки ден добавяй по нещо. За да придобиеш мъдрост, всеки ден махай по нещо.

Онова, което гъсеницата нарича завършек, останалата част от света нарича пеперуда.

Съществуването се разпростира от чудо до чудо.

Обикновените хора мразят уединението. Учителят обаче, го използва и приветства неговата самота, защото осъзнава, че така става едно с Вселената.

Освободен от желанието, можеш да видиш скритата тайна. Ако имаш желание, можеш да виждаш само реално видимото.

Верните слова не са красиви,
красивите слова не са верни.
Мъдрият не спори,
спорещият не е мъдър ...

Когато се увеличават законите и разпоредбите, се увеличава и борят на крадците и разбойниците.

Умните не са учени; учените не са умни.


05 декември 2016

Руина при село Големанци


 Това, според някои сведения в интернет би трябвало да е "хамам от древността". Местните малко се чудеха, когато ги питахме за стар турски хамам; казваха: абе, то е имало нещо там, ама какво е било ... 
Намира се на около 250 метра западно от джамията на Големанци (Горно Големанци), надолу в дерето. GPS координати: N 41.7910; E 25.4830.
Като че ли има под, и под него - друго помещение, което сега е под земята. Да не би пък да са късноримски терми?

Руината в дерето.

29 ноември 2016

Трапецовидни ниши при Средна Арда II


 Скалата с трапецовидни ниши при гара Средна Арда 7 години по-късно. GPS координати: N 41.63786; Е 25.51098.
 Дясната част на скалата. Хоризонтална трапецовидна ниша; срещат се рядко. Както обикновено, дълбана отляво надясно.


 Странните атипични недодялани ниши по дясната половина на скалата. Безумната ниша на Минчо.

 Скалата с трапецовидни ниши край жп линията.