02 март 2014

Трапецовидни ниши до Орешари


На около 180 метра източно от Гоук Ин се намира тази пещера с издълбани над нея трапецовидни източнородопски скални ниши.  Нишите гледат на север.


 Единична ниша горе вляво на същата скала.

 Пещерата или по-скоро скалния надвес отблизо.


 Една съмнителна ниша наблизо.


От другата страна на дерето се намира този скален венец, в чийто западен край има две трапецовидни ниши.
 Иманярска стълба и надписи.


 Гоук Ин, заснет от север.

 Единична обрасла трапецовидна ниша, която гледа към Гоук Ин.

Покрай Арда. 

Снимките са от мястото, оградено с правоъгълник.

01.03.2014

Няма коментари:

Публикуване на коментар