09 март 2014

Пещера-вулва с трапецовидни ниши


Ето какво се крие зад предпоследната снимка тук. Малката пещера-вулва (утроба) се намира над махала Речна (Кулич на турски според местен жител) на село Морянци.

Не само в Гоук ин има трапецовидни ниши вътре в пещера.


Това само бегло прилича на голяма полегнала трапецовидна ниша.

Голям камък отвътре при входа на пещерата.
  
Входът на пещерата.

Отвън пещерата също е "затворена" с голям камък.
Трапецовидни ниши над пещерата-вулва.
Село Поточница; зад селото, в средата е крепостта Ефраим.

Меандър на река Крумовица (Бургаз дере), малко преди вливането й в Арда.


Друг завой на Крумовица.


12.03.2013
09.06.2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар