23 май 2017

Моняк Тук, на три от снимките изглеждаше, че има една трапецовидна ниша, но се оказаха пет.

Две ниши има горе вдясно от трите в редица, но се забелязват трудно от клоните на дървото.Още една нерегистрирана в тази публикация ниша.


19 май 2017

P4309584

Братислава 30 април 2017

17 май 2017

Врело II

 Скала с трапецовидни ниши между махалите на село Врело. Нишите "гледат" на запад - към дерето и към други скали с ниши отсреща. Това не знам какво е, но не прилича на природен феномен. Трон, стълби ...? Намира се близо до скалата с трапецовидни ниши.
GPS координати на скалата с трапецовидни ниши: N 41.53451; E25.51459.
GPS координати на "троновете": N 41.53395; E25.51585 (обозначени само със знаме).

07.05.2017

15 май 2017

Кралимарков камък


Кралимарков камък се намира долу в едно дере между селата Мезек и Вълче поле, близо до границата с Гърция. Трапецовидни ниши има по всичките му страни; разположени са сравнително ниско.
GPS координати на Кралимарков камък: N  41.71132; Е 26.05185.

13.05.2017