17 май 2017

Врело II

 Скала с трапецовидни ниши между махалите на село Врело. Нишите "гледат" на запад - към дерето и към други скали с ниши отсреща. Това не знам какво е, но не прилича на природен феномен. Трон, стълби ...? Намира се близо до скалата с трапецовидни ниши.
GPS координати на скалата с трапецовидни ниши: N 41.53451; E25.51459.
GPS координати на "троновете": N 41.53395; E25.51585 (обозначени само със знаме).

07.05.2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар