11 май 2017

Саръ кая


Саръ кая е голяма скала, която се намира под най-обитаемата къща на село Мурга.

 Четири, подредени в редица трапецовидни ниши, доста ниско разположени, "гледащи" на юг. Най-вляво леко е започната пета.
 Високо, малко под върха на Саръ кая е разположена още една трапецовидна ниша, която гледа към Дуру кая.


 Саръ кая, погледната отгоре.


 Къщата на Наим над скалата.


 Къс джип Сузуки пълзи по "пътя" към къщата.


  Долна Мурга.

 Ин кая наблизо.

 Дуру кая отсреща.


 Изоставената махала Карабекир долу в дерето.

 Телета пасат в Средна Мурга (Изет махала). Четирите снимки по-долу също са от Средна Мурга.

 Руините на Горна Мурга.
 Връх Бездивен.

 Олан кая, погледната от висотата на Горна Мурга.

 Остатъци от махала на борун високо над дерето.

 По пътя.
GPS координати на Саръ кая: N 41.79835; Е 25.13030.

09.04.2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар