15 май 2017

Кралимарков камък


Кралимарков камък се намира долу в едно дере между селата Мезек и Вълче поле, близо до границата с Гърция. Трапецовидни ниши има по всичките му страни; разположени са сравнително ниско.
















GPS координати на Кралимарков камък: N  41.71132; Е 26.05185.

13.05.2017

Няма коментари:

Публикуване на коментар