25 март 2014

Трапецовидни ниши по Олу дере (Харманлийска река)


Скала с трапецовидни ниши със северно изложение. Тези ниши се "гледат" с трапецовидни ниши по скали от другата страна на Олу дере.Скалата в профил.


Единична ниша по същата скала.


Скалите през реката отсреща.


Тези ниши гледат на юг и са насочени към нишите от първите снимки.


По залез.

Съседна скала на левия бряг на Харманлийска река, доста закрита от буйна растителност.


Горното течение на Олу дере.

Две недовършени ниши наблизо.


Наоколо има пръснати единични ниши, закрити от клони и бръшлян.


Скала в съседство също по левия северен бряг.


Скала наблизо по десния бряг на Олу дере.


Скала на левия бряг с доста ниско разположени трапецовидни ниши точно над водата.


През клоните прозира трапецовидна ниша.

А тук пък нищо не прозира.

Навсякъде наоколо има чешми, повечето пресъхнали. Доскоро тук е кипял живот; сега стоят странно в пущинака.
Доган кая в далечината.

Скалите над Ночево на северозапад. Горе вдясно - връх Калето.


По пътя.


Скалите с трапецовидни ниши са обозначени с кръгче на картата. На тази карта Харманлийска река се подвизава под името Величка.

Няма коментари:

Публикуване на коментар