20 март 2016

Трапецовидни ниши над Снежинка и Ридово


Над селата Снежинка и Ридово, близо една до друга има две скали с трапецовидни ниши.

 По първата скала има 3 трапецовидни ниши.Трудно е да се снимат двете скали заедно, макар, че са близо една до друга.

 По втората скала има две ниши.


По върха на скалите са издялани басейнчета. 

Вероятно мястото продължава да се смята за свещено и лековито - под втората скала са оставени дрехи.

GPS координати на скалата с три ниши: N 41.67241; E 25.28498.

Намерено благодарение  на Антон Христов
20.03.2016

09 март 2016

Трапецовидна ниша при Кралево


Странната трапецовидна ниша при село Кралево (Хасковска област) - плитка, недодялана и, ако се изключат невероятните тръни, в които е потънала - достъпна. Поставих джобно ножче за мащаб.

 Скалата с нишата.

Има твърдения, че тази дупка в съседство е гробница. 

 Под скалите има чешма.

На картата скалата с нишата е означена с жълто кръгче. GPS координати: N 41.77885; E 25.68892.

04 март 2016

Трапецовидни ниши при Ночево


Скала с 4 трапецовидни ниши, една от които недовършена, източно от село Ночево.Недовършената трапецовидна ниша.

Джамията на Ночево.

GPS координати: N 41.88121; E 25.20427.