04 март 2016

Трапецовидни ниши при Ночево


Скала с 4 трапецовидни ниши, една от които недовършена, източно от село Ночево.Недовършената трапецовидна ниша.

Джамията на Ночево.

GPS координати: N 41.88121; E 25.20427.

Няма коментари:

Публикуване на коментар