28 февруари 2016

Скала с трапецовидни ниши при Ночево


 Скала с източнородопски трапецовидни скални ниши между селата Ночево (Ташлъка), Душка, Йончово и Сърница.

 По скалата има общо 5 ниши. Нишите са насочени общо взето към реката долу - Олу дере (Харманлийска река). Четири (една от които едва започната) гледат на югозапад, а една - на юг.GPS координати: N 41.87754;  Е 25.22514.

28 февруари 2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар