20 февруари 2016

Трапецовидни ниши при Пъдарци


 Западно от село Пъдарци, над пътя има няколко неголеми скали с остатъци от трапецовидни ниши. Скалата е мека и ронлива.

 На най-западната скала се виждат 2 ерозирали ниши.


 Тази скала има малка пещера-вулва - на снимките - слънчевият фалос влиза в пещерата.


 Съмнителна ниша по първата скала.

Следващата скала с една голяма трапецовидна ниша.

 Третата, най-източна скала.


Вероятно много трапецовидни ниши са унищожени от ерозията.


 Язовир Кърджали.


30.01.2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар