30 януари 2013

Стари чал


 По пътя за Стари чал. Джамията в Поточарка


 "Черешово" топче от старо бурило за масло и заден мост на каруца. 


 На границата на "Вълчи дол". 


Площадка за подхранване на лешояди - по земята се търкаляха големи черепи и кости.
 Стари чал в мъглата. 

 Мисирки.


Голямата скала над село Стари чал. Мъглата се вдига. 

 Скални гъби.  Кметството на Стари чал.

 Горната махала на селото. Кечи Кая. 


 Махалата на Стари чал долу, при река Крумовица. Поглед на юг по долината на Крумовица.

 Поточарка с Кован Кая.


 Джамията на връщане.  По пътя на връщане. 

28.12.2012
Oly E-3, Oly E-420, Oly XZ-1

20 януари 2013

Трапецовидни ниши до махалата Хайранлар

Над Хайранлар махала в посока югоизток има цял, както сега е модерно да се казва, скален комплекс. По няколко от скалите има добре запазени трапецовидни ниши. 

Десет източнородопски трапецовидни ниши (една от които недовършена) в редица под навес, гледащи на запад. Иманяри са сковали стълба, за да проверят какво има вътре.

Ниши с южно изложение. По тези скали с повече фантазия могат да де открият още ерозирали трапецовидни ниши.
Недовършени ниши. Защо навсякъде са толкова много?


Още две трапецовидни ниши с южно изложение.


Басейнчета по горната повърхност на скалите.Връх Бездивен на запад.


Това прилича малко на глава.

Скали от скалния комплекс.Поглед към язовир Кърджали.
3 януари 2013